Uitrol 5G-netwerk mag doorgaan

De rechtbank geeft Stichting Stop5GNL ongelijk.

Eerder deze week, op maandag 25 mei heeft de rechter besloten dat de Staat de uitrol van het 5G-netwerk mag voortzetten.
Hiermee heeft Stichting Stop5GNL het kort geding tegen de Staat verloren.

Het 5G-netwerk staat voor de vijfde mobiele netwerken en garandeert hoge internetsnelheden en een hogere capaciteit. Stichting Stop5GNL is ervan overtuigd dat de invoer van het landelijke 5G-netwerk gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. De straling van de zendmasten en antennes zouden deze risico’s veroorzaken. Volgens de Staat, die zich baseert op de richtlijnen van het ICNIRP, zijn er echter geen aantoonbare bewijzen dat er gezondheidsrisico’s bestaan. Daarnaast blijft de blootstelling aan de straling ruim onder de limiet van de ICNIRP en de Europese norm. De rechter geeft de Staat hierin gelijk.

Eerder dit jaar brachten het RIVM en het Agentschap Telecom al eens een rapport naar buiten over de gezondheidsrisico’s van het 5G-netwerk. Ook hier was de conclusie dat de straling onder de Europese norm blijft. Het beleid van de Staat wordt onder andere hierop gebaseerd en de rechter ziet geen reden om hieraan te twijfelen.

Afbeelding

Daarentegen hecht Stop5GNL veel waarde aan het BioInitiative Report. Volgens de rechter heeft de Staat uitvoerig en overtuigend gemotiveerd dat er vraagtekens kunnen worden geplaatst bij de rapporten waar Stop5GNL naar verwijst.

Tot slot heeft de Staat aangegeven te blijven controleren of de limieten niet worden overschreden. En indien dat wel het geval is, of als er nieuwe inzichten zijn die daartoe wijzen, direct zal worden ingegrepen. Zo is er op 27 mei voor het eerst 5G-straling gemeten, op een andere locatie dan een testomgeving. De test werd gedaan in een woonwijk in Amersfoort. Ook hier is de conclusie weer: het is veilig. De straling zit ver onder de limieten die zijn gesteld.

 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht