Algemene voorwaarden

Wanneer je een overeenkomst aangaat met sTN zijn de Algemene Voorwaarden Collectieve Kortingsregelingen Telefonie van sTN Telefact B.V. van toepassing. Eveneens van toepassing op de overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van jouw provider.

Algemene voorwaarden van sTN en onze partners